mediraty
mediraty
mediraty
mediraty
invisalign
invisalign
invisalign
invisalign

Tomasz Walczak

lekarz dentysta

Tomasz Walczak

Tomasz Walczak

lekarz dentysta

Tomasz Walczak – lekarz dentysta – praktyk w zakresie stomatologii z szczególnym uwzględnieniem endodoncji mikroskopowej (między innymi leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu ale nie tylko).
Ukończył między innymi cenione Curriculum Endodontyczne będące projektem podczas którego wiedzę praktyczną przekazują oraz sprawdzają znane i cenione autorytety między innymi z zakresu endodoncji czy też chirurgii. Wykładowcami byli prof. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, prof. doc. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski, lek. stom. Monika Dzieciątkowska, dr. n. med. Roman Bąkowicz, dr. n. med. Sebastian Mazur, lek. chir. Stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń.

Pan Doktor rozpoczął drogę zawodową ponad 6 lat temu w 2012 r. Członek POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDODONTYCZNEGO skupiającego znane i cenione osoby związane głównie z endodoncją /między innymi leczenie kanałowe/.
Pan Doktor przekazuje także praktyczną wiedzę lekarzom związanym z moją Stomatologią.

Ukończone szkoły:

 • 2012 r. Szczecin – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny kierunek: Lekarsko-dentystyczny na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i uzyskał tytuł lekarza dentysty.
 • 2016 r. Kraków – CURRICULUM ENDODONTYCZNE /cenione wśród lekarzy/.

Ukończone główne kursy i szkolenia:

 • Cenione wśród lekarzy praktyków „CURRICULUM ENDODONTYCZNE” – 2016 r.
 • Kopalnia praktycznej wiedzy stomatologicznej
 • Diagnostyka … Periodontologia… Estetyka… Praktyczne rozwiązania dla codziennej praktyki dentystycznej – 2011 r.
 • Praktyczne aspekty leczenia stomatologicznego z pozycji lekarza specjalisty. ROZWIĄZANIA DLA CODZIENNEJ PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ – 2010 r.
 • „UP TO DATE” Uzupełnienia estetyczne w obrębie pojedynczych zębów – możliwości i ograniczenia – 2012 r.
 • Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym – 2013 r.
 • Sukces w nowoczesnej endodoncji. Powtórne leczenie endodontyczne od A do Z i analiza trudnych przypadków klinicznych – 2014 r.
 • Postępowanie w leczeniu powikłań po leczeniu protetycznym i ortodontycznym – 2014 r.
 • Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu – praktyczne spojrzenie. Wykład i warsztat – 2014 r.
 • ENDO III Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. Usuwanie złamanych narzędzi. Wykład i zajęcia warsztatowe – 2015 r.
 • ENDO IV Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. REENDO. Wykład i zajęcia warsztatowe – 2015 r.
Scroll to Top