mediraty
mediraty
mediraty
mediraty
invisalign
invisalign
invisalign
invisalign

Martyna Kupka

lekarz dentysta

Martyna Kupka

Martyna Kupka

lekarz dentysta

Martyna Kupka – lekarz dentysta – absolwentka wydziału lekarsko – dentystycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od wielu lat pogłębia wiedzę i zdobywa doświadczenie kliniczne głównie z zakresu stomatologii estetycznej wykonywanej pod mikroskopem, endodoncji a także protetyki stomatologicznej.

Doceniana przez środowisko medyczne, wielu lekarzy w tym przez prowadzących kursy specjalizacyjne ale nie tylko (którzy potwierdzili między innymi wiedzę Pani Doktor w szczególności zaliczając kursy czy też szkolenia) – dr hab. nauk. med. Dorota Cylwik – Rokicka, PROREKTOR ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. n. med. Janusz Borowicz, Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Dr Kazimierz Bryndal Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Toruń, lek. dent. Piotr Chrzanowski, dr Roberto Otero, dr nauk med. Agata Małkowska – Lanzafame, prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Dr n. med. Francesco AMATO, Prof. Roberto COCCHETTO, Dr Radosław Jadach, Dr n. med. Kornel KRASNY, Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI, Prof. Dennis TARNOW, Dr n. med. Konrad WALERZAK, Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak.

Projektuje uśmiechy. Wykonuje odbudowy estetyczne i funkcjonalne.

Dąży do podnoszenia kwalifikacji szczególnie praktycznych, zgłębia wiedzę i pracuje w ramach nowoczesnej stomatologii. Zwolenniczka współpracy pomiędzy lekarzami, preferuje leczenie interdyscyplinarne, tym samym precyzyjne w ramach którego każdy z uczestników procesu leczenia wykonuje czynności w których posiada nie tylko wiedzę teoretyczną ale również doświadczenie kliniczne.

Pani Doktor to uczestnik wielu konferencji w tym konferencji międzynarodowych oraz sympozjów naukowych a także warsztatów w tym warsztatów interdyscyplinarnych.

Wiele czasu poświęca na zdobywanie doświadczenia klinicznego między innymi w zakresie szeroko pojętej okluzji stomatologicznej w tym rehabilitacji zgryzu pacjentów, rehabilitacji biofunkcjonalnej, połączenia estetyki i funkcji przy uwzględnieniu anatomii danego pacjenta w tym zastosowania CAD/CAM w pracy dentysty. Ukończone szkoły: Akademia Medyczna we Wrocławiu – Wydział lekarsko

Ukończone szkoły:

Akademia Medyczna we Wrocławiu – Wydział lekarsko – dentystyczny.

Ukończone główne kursy i szkolenia, kongresy:

 • Kurs specjalizacyjny – „Leczenie zespołowe: periodentologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia” UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
 • Kurs specjalizacyjny – „Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych” UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE,
 • Kurs – „Stałe uzupełnienia protetyczne bez tajemnic.” „Shoulderless Revolution –Szlifowanie bezstopniowe”,
 • Kurs medyczny – „Licówki ceramiczne i podstawy projektowania uśmiechu”,
 • Kurs – „Estetyczna i funkcjonalna odbudowa w odcinku bocznym”,
 • Kurs / szkolenia – „Modele terapii SSŻ, mapa bólu, szynoterapia”
 • Konferencja międzynarodowa – „Rehabilitacja Biofunkcjonalna. Fuzja estetyki ifunkcji poprzez logikę zawartą w anatomii” – CDE CLINICAL DENTISTRYEDUCATION – prowadzący Maria J. Provedo Aramendia, Manuel Ruiz Agenja,
 • Szkolenie – „ANATOMIA, DIAGNOSTYKA, ALGORYTM DECYZYJNY, BioFunkcjonalna Szkoła Okluzji
 • Kurs Medyczny – „Okluzja i planowanie leczenia część I”
 • Kurs – „Akademia Kompozytu moduł II”,
 • Kurs medyczny – „PERIODONTOLOGIA/PROTETYKA – Prosta koncepcja leczenia periodontologicznego, jako podstawa do sukcesu we wszystkich dziedzinach współczesnej stomatologii. Kto dziś nie zajmuje się periodontologią, ten jutro traci pacjentów. Zasady projektowania kosmetycznych protez ruchomych z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych. Procedury kliniczne i techniczne.”
 • Warsztaty interdyscyplinarne „Między lekarzami”,13 Sympozjum Środkowo – Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA),DSD Experience – AKADEMIA DSD – DIGITAL SMILE DESIGN,
 • Kurs – “System Bezpieczeństwa Prawnego Dentysty”,
 • Kurs – „DSD & CEREC”,
 • Szkolenie medyczna – „Teoretyczno – praktyczne szkolenie medyczne nt.„OKLUZJI”” GlamSmile Poland,
 • Kurs – “CEREC DAY 2017 IPS E. MAX CAD – 26 MINUT DO PERFEKCJI.ALTERNATYWA DLA CERAMIKI – MATERIAŁY KOMPOZYTOWECAD/CAM W CODZIENNEJ PRAKTYCE”,
 • Konferencja – „WHEN TOMORROW TOOTH MEETS SUCCESS STAIRS”,
 • Kongres – “104 Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 Annual World DentalCongress”
 • Warsztaty – “A NEW DIMENSION OF ENDODONTICS : BT-RACE, XP-ENDOFinisher and XP – endo SHAPER”,
 • Praktyczny kurs chirurgiczny – „IMPLANTY BICON ŚWIAT NOWYCHMOŻLIWOŚCI”,
 • Warsztaty projektowania uśmiechu z oprogramowania Planmeca Romexis SmileDesign,
 • Kurs medyczny – „Zarządzanie tkankami zęba podczas jednoseansowego leczenia endodontycznego”
 • ,Szkolenie kliniczne – „ONLAY KOMPOZYTOWY TECHNIKAANATOMICZNYCH REKONSTRUKCJI ZNISZCZONYCH KORON ZĘBÓWBOCZNYCH”,
 • Kurs praktyczny – „Cykl endodontyczny HighEndo”,
 • Kurs medyczny w formie wykładów i warsztatów na temat „Systemy CAD/CAM w protetyce i stomatologii estetycznej,
 • Szkolenie z zakresu – „PROTETYKA NA IMPLANTACH OD A DO Z STOPIEŃ I”,
 • Konferencja – „Cele nowoczesnej chirurgii stomatologicznej”,
 • Kurs medyczny – „STOMATOLOGIA PRECYZYJNA – CZĘŚĆ2.REKONSTRUKCJE POŚREDNIE UBYTKÓW TKANEK TWARDYCH ZĘBÓW. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ADHEZYJNYCH MATERIWŁÓWODTWÓRCZYCH.”
 • Szkolenie – „Protezy stomatologiczne z zastosowaniem precyzyjnych elementów retencyjnych – protezy kombinowane.”
 • Kurs medyczny – „TRUDNE SYTUACJE KLINICZNE, ŁATWE ROZWIĄZANIA– KOMPOZYTOWE WKŁADY KORONOWE”,
 • Konferencja – „ZNIECZULENIA MIEJSCOWE W STOMATOLOGII”,
 • Konferencja – „OKLUZJA W ZNACZENIU INTERDYSCYPLINARNYM”,
 • Szkolenie – „Wydłużanie Koron”,
 • Szkolenie – „PROSTHACTIVE”- WARSZTATY TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE, które obejmowały następujące zagadnienia: Zasady wykonywania protez całkowitych, Zasady pobierania prawidłowego wycisku, Zasady prawidłowego ustalania zwarcia centralnego, Zasady projektowania protez szkieletowych,
 • Kurs – „Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym”,
 • Szkolenie – „Wprowadzenie do zagadnień z chirurgii stomatologicznej z praktyczną nauką podstawowych technik szycia”,
 • Kurs – „UP TO DATE” – „Uzupełnienia estetyczne w obrębie pojedynczych zębów –możliwości i ograniczenia”,
 • Szkolenie – „Poprawne wykonywania zdjęć cyfrowych w stomatologii (RVG),, , a także z obsługi i nawigacji platformy programowej Kodak Dental Systems,
 • Kurs medyczny – ‘’ Preparacja filarów do koron metalowo – ceramicznych, pełnoceramicznych mostów”,
 • Kurs medyczny doskonalący – ” Endo / Reendo – jak sobie radzić z problemami”,
 • Szkolenie – „PIĘKNY UŚMIECH – DROGA DO ESTETYCZNEGO SUKCESU”,
 • Szkolenie – „Inlay – onlay – endokorona – sposoby na odtworzenie tkanek zęba poleczeniu kanałowym”,
 • Kongres stomatologiczny – ENDO TRICKS czyli praktyczne Triki w Endodoncji i Stomatologii Odtwórczej,
 • Sympozjum – “2012 Euro Symposium Innovations In Implant Dentistry”,
 • Szkolenie – “ZAAWANSOWANE ODBUDOWY ESTETYCZNE WREKONSTRUKCJI PRZEDNIO-TYLNEJ W ZAKRESIE ZEBÓW SZCZĘK I ŻUCHWY,
 • Szkolenie – „NOWOCZESNA ENDODONCJA – UZBROJONYM OKIEMLEKARZA PRAKTYKA”,
 • Szkolenie – „WYPEŁNIANIE KANAŁU KORZENIOWEGO dobre zakończenie endodoncji w każdym przypadku … ”
 • Kongres – „I DOLNOŚLĄSKI MIĘDZYNARODOWY KONGRES IMPLANTOLOGICZNY”,
 • Szkolenie – „Zaburzenia czynnościowe stawów skroniowo – żuchwowych w patologiiukładu stomatognatycznego – nowoczesna diagnostyka, planowanie i leczenieprotetyczne”,
 • Szkolenie – „GC Gradia Direct, GC Gaenial, GC Kalore. Światłoutwardzalne materiały kompozytowe do wypełnień – uproszczona i wielowarstwowa technikapracy – teoria i praktyka”,
 • Warsztaty Interdyscyplinarne organizowane przez Komisję Stomatologiczną Dolnoślaskiej Izby Lekarskiej.

Certyfikaty

 

Scroll to Top