Hanna Czerniejewska – Wolska

dr nauk medycznych
Hanna Czerniejewska-Wolska moja Stomatologia

Hanna Czerniejewska – Wolska

dr nauk medycznych
audiologia, foniatria

Hanna Czerniejewska – Wolska – dr nauk medycznych, audiologia, foniatria.

Specjalizację z zakresu audiologii i foniatrii odbywała na Oddziale Klinicznym Audiologii i Foniatrii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, uzyskując tytuł specjalisty w 2013 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne, zarówno w pracy na oddziale w Katedrze i Klinice Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jak i w poradniach specjalistycznych w Poznaniu i okolicy. Swoją wiedzę pogłębia poprzez udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego Chirurgów Głowy i Szyi, Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej.

Zajmuje się między innymi diagnostyką i leczeniem zaburzeń procesu komunikatywnego, zaburzeń głosu i mowy, niedosłuchów, szumów usznych.

Ukończone szkoły:

W 2006 r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny).

Ukończone główne kursy i szkolenia:

(w przygotowaniu)

Certyfikaty